Náhradní plnění-zaměstnávání ZTP a invalidních důchodců v Liberci

Níže vybrané bezpečnostní a úklidové agentury z Liberce Vám svými službami zajistí náhradní plnění jak za rok 2016, tak pro roky nadcházející. Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením patří mezi priority těchto společností. Díky tomu, že ze zákona splňují min. 50% podíl zaměstnanců se ZPS, Vám mohou tyto agentury i nadále poskytovat náhradní plnění formou dodání služeb či výrobků.

Co je to náhradní plnění?

Firmy i státní organizace s více než 25 zaměstnanci mají zákonnou povinnost podílet se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP, dříve ZTP či ZPS), zaměstnávání důchodců a invalidních důchodců. Povinný podíl činí nadále 4% zaměstnanců ZP k celkovému počtu zaměstnanců.
Pokud nemůžete splnit tento povinný podíl, musíte za každou nezaměstnanou OZP uhradit státu tzv. "invalidní daň". Náhradní plnění je jednou z možností, jak lze zákon dodržet a neplatit sankční poplatky. Jak? Odběrem služeb od zaměstnavatelů s 50% zaměstnanci se zdravotním postižením.

 

Více informací o náhradním plnění pro rok 2023, stručný a jednoduchý přehled a konkrétní příklad výpočtu najdete na stránce: Náhradní plnění 2023.

Tři možnosti pro splnění povinného podílu

Zákon stanovuje tři možnosti, jak se na zlepšení pracovních podmínek pro zdravotně postižené a důchodce můžete podílet:

  • Zaměstnáte určitý počet osob se zdravotním postižením (4 % z celkového počtu Vašich zaměstnanců).
  • Zaplatíte státu určenou částku (2,5 násobek průměrné mzdy v ČR za každou osobu se zdravotním postižením, kterou byste podle zákona měli zaměstnat).
  • Odeberete zboží nebo služby v určitém objemu od společnosti, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, tzv. náhradní plnění.

Náhradní plnění mohou nabízet právě bezpečnostní agentury, které zaměstnávají více než 50 % OZP - tedy osob se zdravotním postižením.
Do této skupiny patří ZTP (zdravotně tělesně postižení), důchodci a invalidní důchodci. Bezpečnostní agentury totiž mají pro tyto osoby odpovídající pracovní příležitosti.

Zaměstnávání OZP (ZTP), důchodců a invalidních důchodců

Tito lidé jsou kvůli déletrvajícím zdravotním problémům, které snižují jejich fyzické a psychické schopnosti, omezeni ve výběru a výkonu zaměstnání. Proto jim stát poskytuje ochranu v podobě povinnosti firem podílet se na jejich zaměstnávání. 
Osoby se zdravotním postižením, důchodci a invalidní důchodci u bezpečnostních agentur vykonávají práce, které vzhledem ke svým schopnostem a možnostem bez problémů zvládnou. Pracují proto jako vrátní, pochůzkoví strážci, dohlížecí služby v obchodech nebo vykonávají dohled u pultu centrální ochrany, recepční služby nebo např. úklidové služby.


Kontakt

Voroněžská 144/20
460 01 Liberec

Tel.: +420 475 208 286
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Liberec

Společnost SIPADAN, a.s. prosperuje na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami od roku 2002. Své služby, zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytuje s vysokou profesionalitou. Veškeré nabízené služby jsou vykonávány na odborné úrovni. Svým zaměstnancům nabízí kvalitní a stabilní pracovní zázemí s řadou pracovních výhod.

Kontakt

Voroněžská 144/20
460 01 Liberec

tel.: 475 201 308
e-mail: liberec@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Náhradní plnění D.I. SEVEN s.r.o. Liberec

Společnost D.I. SEVEN s.r.o. svým klientům zajistí komplexní úklidové a bezpečnostní služby a náhradní plnění nejen v Liberci, ale i po celé ČR. Zaměstnávání osob se ZPS a zaměstnávání invalidních důchodců D.I. SEVEN s.r.o. zajišťuje od roku 2004. Důraz tato agentura klade na profesionalitu odvedených služeb a pro své zaměstnance nabízí nejen práce pro ZTP, ale i řadu odborných školení a přednášek.

Kontakt

Voroněžská 144/20
460 01 Liberec

tel.:  (+420) 475 201 308
e-mail: liberec@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Liberec

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. je dceřinou společností bezpečnostní a úklidové agentury D. I. SEVEN, a.s.. Zajišťuje zaměstnávání ZPS z více jak 50% a kromě náhradního plnění nabízí komplexní služby úplného servisu a správy budov a nemovitostí. Tato společnost díky zaměstnávání ZPS pomůže klientovy vyřešit povinnost zaměstnávání ZPS nejen v roce 2023, ale i v dalších letech.